Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen de relatie aan tussen leerachterstanden en pestgedrag. Een leerachterstand veroorzaakt door bijvoorbeeld dyslexie zorgt voor een grotere kans dat een leerling gepest wordt volgens het volgende artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1786214
Des te meer reden om leerachterstand aan te pakken! Kijk wat ik voor je kan betekenen.

Relatie tussen leerachterstand en pestgedrag