Yes You Can is door mij geschreven als interventie voor mijn afstudeeronderzoek aan de Hogeschool Rotterdam. Uit dit onderzoek is gebleken dat fonemische bewustwording erg belangrijk is bij het aanleren van een taal. Zeker bij dyslectische leerlingen is deze fonemische bewustwording veel minder ontwikkeld vergeleken met niet-dyslectische leerlingen.

Yes You Can is geschreven om het fonemisch bewustzijn te trainen en doet dit aan de hand van herkennen, uitspreken en opschrijven van de klinkerklanken en medeklinkerklanken in de Engelse taal. Het werkboek is geschreven voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is in het Nederlands geschreven en neemt de leerlingen aan de hand de taal beter te begrijpen en de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid Engels te vergroten. Dit wordt onder andere gedaan door woorden en zinnen uit te spreken. Daarnaast worden er vragen gesteld bij iedere dialoog en moeten de leerlingen de mogelijke spellingen voor een klank opschrijven. Het werkboek is gebaseerd op de theorie van Yopp (1992) en het theorieboek van Ann Baker (2006).

De methode is geschreven voor gebruik in kleine groepen. Dit kan zijn bij extra ondersteuning in het vak door een RT'er of een docent die bijles geeft aan leerlingen met dyslexie.

BESTEL NU!