Deze lesmethode is voortgekomen uit het onderzoek van The Reading Panel in 2000. The Reading Panel is in de jaren negentig door toenmalig president Clinton opgericht. In de jaren negentig ging het erg slecht in de VS wat betreft leesvaardigheden. Het panel met daarin wetenschappers, docenten en beleidsmakers werd gevraagd om, zonder eigen mening, een rapport op te stellen op basis van wetenschappelijke rapportages. Er zijn uiteindelijk meer dan 200 wetenschappelijke artikelen beschreven en geanalyseerd met als resultaat de Reading Pyramid.

In 2000 is dit rapport gepresenteerd. Het rapport geeft een kijk op leesvaardigheid en hoe kinderen met verschillende kennis en vaardigheden tot goed lezen komen. Deze kennis en vaardigheden zijn in deze lesmethode verwerkt om kinderen met Engels als vreemde taal ook de basisvaardigheden en kennis te bieden. In 2006 heeft Timothy Shanahan van de universiteit van Illinois deze rapportage herzien.

Doelen Foundations

  • Foundations 1:

Leerlingen kunnen:

Engelse klanken van elkaar differentiëren

een juiste klank – teken koppeling maken

de basisvaardigheden op het gebied van leesstrategieën gebruiken

de 300 meest gebruikte woorden uit het Engels gebruiken

  • Foundations 2:

Leerlingen kunnen:

hardop vloeiend lezen in het Engels (Grant, 2017)

een juiste klank – teken koppeling maken

tekststructuren en genres van teksten herkennen

de 600 meest gebruikte woorden uit het Engels gebruiken

  • Foundations 3:

Leerlingen kunnen:

korte eenvoudige gesprekken hebben in het Engels

leesstrategieën gebruiken om tot tekstbegrip te komen

verschillende soorten geschreven tekst produceren

eenvoudige grammaticale structuren herkennen

de 1000 meest gebruikte woorden uit het Engels gebruiken

  • Foundations 4:

Leerlingen kunnen:

geleerde strategieën gebruiken om teksten te lezen en vragen te beantwoorden

eenvoudige grammaticale structuren herkennen en gebruiken

de 1500 meest gebruikte woorden uit het Engels gebruiken

The Reading Pyramid (The Reading Panel, 2000)

Methode

Foundations is een blended learning methode, het schriftelijke deel wordt afgewisseld met een online gedeelte. In het schriftelijk deel wordt verwezen naar de online methode Fast ForWord en Reading Assistant. Binnen Fast ForWord zijn verschillende niveaus, leerlingen werken in Foundations met reading level 1 en 2, dit niveau sluit aan bij het niveau van een beginnende lezer van de Engelse taal. Binnen Reading Assistant is er een aparte bibliotheek voor leerlingen uit het basisonderwijs, hier zal naar worden verwezen in het werkboek.

De lesmethode is geschreven voor het basisonderwijs en voor leerlingen met achterstanden in de taal Engels op het voortgezet onderwijs. De methode is geschreven voor 36 weken, hierin zou de groep minimaal één uur per week Engels moeten krijgen, dit is ook belangrijk om de kennis te laten beklijven.

Het is van belang dat de docent/ begeleider bekend is met de wetenschappelijke basis van deze lesmethode. Dit kan door een workshop/ training te volgen of door zelf wetenschappelijke publicaties over de onderwerpen te lezen. Deze lesmethode gaat uit van een doorlopende leerlijn gedurende de 4 Foundations. De Foundations zijn op elkaar afgestemd, zo gaat deze methode uit van kennis voor vaardigheid en passieve vaardigheid voor actieve vaardigheid.

Klik hier voor een inzagehoofdstuk

Teacher’s Guide Inzage

Wil jij met de methode aan de slag? Neem contact op met Graviant.