De examentraining is bedoeld voor leerlingen in het examenjaar. Tijdens deze training zal de focus liggen op leesvaardigheid. CITO teksten kunnen op een vaste systematische manier behandeld worden. Er zijn verschillende methodes om dit aan te pakken en wanneer dit op een juiste manier gedaan wordt is de kans groot dat er een goed cijfer behaald wordt. Dit vergt training en doorzettingsvermogen.

Er zal gewerkt worden met verschillende vraagstellingen, verschillende soorten teksten en verschillende methodieken om het tekstbegrip te vergroten. Zo zullen we verschillende examenteksten doornemen en ervoor zorgen dat jij de logica in gaat zien. We zullen onszelf vooraf vragen stellen over de teksten. Bijvoorbeeld: Waar zou de tekst over gaan? Wat weet ik zelf over dit onderwerp? Wat is de mening van de schrijver? Op deze manier zal je sneller een tekst begrijpen en vlotter door je examen heen gaan.

Ga jij voor een goed examen cijfer voor jouw Engels dit jaar? Kies voor een losse les of pakket! De bijles is bij jou thuis, dus je kan daarna meteen door met ander huiswerk.