Bij Engels & Dyslexie werk je effectief aan achterstanden in Engels opgelopen door dyslexie. Op basis van wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland leer je bij SGA Onderwijs Engels en werk je achterstand weg opgelopen door je dyslexie. Ik heb een werkboek gemaakt met opdrachten die het fonemisch bewustzijn trainen. Dit houdt in dat wij samen gaan werken aan het herkennen van klanken, opdelen van woorden naar klanken en de verschillende schrijfwijzen van deze klanken.

Het werkboek is speciaal geschreven voor basisschool leerlingen en leerlingen in de onderbouw van de middelbare school die achterstanden hebben in de Engelse taal door hun dyslexie. De opdrachten sluiten aan op alle vaardigheden waar jij vervolgens later je examen Engels in zult moeten doen. Zo wordt er gewerkt aan Engelse luistervaardigheid, leesvaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Elke bijles is op dezelfde manier vormgegeven, dit zorgt ervoor dat jij weet wat je elke bijles kan verwachten.

Bijles Engels & Dyslexie kan alleen binnen de regio Den Haag aangevraagd worden. Ga snel naar de online bijles om te zien hoe je thuis achter je computer als dyslecticus aan je Engels aan kan werken!